Röntgenlaan in Zuilen, anders dan u dacht…

Het nieuwe straatnaambordje met de juiste tekst...

Het nieuwe straatnaambordje met de juiste tekst…

Onderzoek i.v.m. het boekje dat we maakten voor de StraatReünie van de Röntgenlaan bracht iets opmerkelijks aan het licht. De Röntgenlaan in Zuilen werd naar een andere Röntgen genoemd, dan de bekende ontdekker van de naar hem genoemde stralen.

Niet iets om wakker van te liggen, maar we willen toch graag dat de juiste man (en eventuele vrouw) de eer krijgt die hem of haar toekomt. Wat was er aan de hand met de Röntgenlaan?

De straten in de Zuilense wijk ‘Elinkwijk’ werden vooral gebouwd voor de werknemers van Werkspoor en Demka, die hier in grote getale kwamen wonen. Honderd jaar geleden werden de eerste woningen betrokken. Het waren overigens geen ‘Dienstwoningen’, dat zou betekenen dat men bij het verlaten van het dienstverband het huis uit moest.

De bouw van deze woningen werd vooral mogelijk gemaakt door de enorme financiële injectie vanuit de stad Utrecht. Wethouder (later burgemeester) Fockema Andrea stimuleerde de ontwikkelingen ten noorden van de stad met de ondersteuning voor woningbouwverenigingen en de aanleg van de infrastructuur voor het enorme bedrag van f. 800.000.

Het Utrechtse gemeentebestuur wilde vervolgens ook de straten een nummer geven. Dat vond de burgemeester van Zuilen niet zo’n goed idee. Hij pleitte voor wat meer vindingrijkheid, maar vroeg vervolgens ook de aandacht voor het voornamelijk christelijk karakter van ‘zijn’ inwoners.

Daarop werd besloten de namen van uitvinders te geven aan de nieuwe straten in Zuilen. Vooral uitvinders die ‘iets’ met staal, metaal, machine’s of spoorwegen van doen hadden. Zo ontstonden de namen als Bessemerlaan, (genoemd naar Henry Bessemer, de uitvinder van de Bessemerpeer, die gebuikt wordt bij het gieten van ijzer), de Wattlaan (genoemd naar James Watt, uitvinder van de stoommachine).

En… Gerhard Moritz Röntgen. Hij was werktuigkundige en scheepsbouwer, maar vooral zijn ontwerp voor de eerste exploitabele spoorlijn tussen Rotterdam en Aken was het feit dat de doorslag gaf zijn naam te verbinden aan een straat in Elinkwijk.

Onlangs heeft de gemeente Utrecht de nieuwe straatnaambordjes geplaatst en werd de onderregel aangepast. Zo is nu duidelijk welke Röntgen met de eer mag gaan strijken. (Beetje jammer is wel dat juist zijn ‘verdienste’, zijn spoorlijn-ontwerp, niet genoemd wordt.)

 

bron: Museum van Zuilen

Terug naar overzicht

Eindelijk uw eigen straat, park of laan