Reünie van de Stichting Peter Pan Vakantieclub.

Deze stichting verzorgt 4x per jaar een vakantiereis voor zieke kinderen. De reünie zaterdag was van de Mallorca reis voor kinderen met de ziekte van Crohn, Colitis Ulserosa en Short Bowel Syndroom.

Straatnaambord.nl heeft een “Dank-je-wel naambordje” voor alle begeleiders en de stuurgroepleden gesponsord. Wat een werk hebben die mensen verzet om de jongelui een week onbezorgdheid te geven! 

Geen automatische alt-tekst beschikbaar.

Terug naar overzicht

Eindelijk uw eigen straat, park of laan